Znany lekarz icon Used as Znany lekarz icon for testimonials Facebook icon Used as facebook icon for testimonials Google icon Used as google icon for testimonials Quote icon Used as quote icon for testimonials Circle with plus inside Used as circle with plus inside for testimonials
Strona główna / O projekcie

Stres rodzicielski jako czynnik potęgujący ryzyko pojawienia się kryzysu psychicznego i zaburzeń psychicznych u dorosłych.

Wsparcie rodziców dzieci chorujących psychiczne orazpodniesienie kompetencji rodzicielskich jako profilaktyka osób dorosłych narażonych na kryzys psychiczny.

 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych przede wszystkim rodziców dzieci przewlekle chorych, w tym dzieci cierpiących na zaburzenia psychiczne: zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania.

Projekt dedykowany jest osobom dorosłym szczególnie narażonym na stres rodzicielski i ewentualne pogorszenie funkcjonowania psychicznego mający swoje źródło w kryzysie choroby przewlekłej dziecka (nastolatka) z Województwa Mazowieckiego.

Jego celem jest podniesienie u uczestników (opiekunów dzieci przewlekle chorych) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, identyfikacji i eksploracji emocji związanych z problemem oraz zwiększenie odporności emocjonalnej.

Celem programu jest poprawa komunikacji rodziców dzieci chorujących i zmniejszenie stygmatyzacji w otoczeniu.

Stres rodzicielski i choroba dziecka

Stres rodzicielski to pojęcie bardzo szerokie, dotyczące głównie takich zjawisk, jak: poczucie ograniczenia własnych potrzeb wynikające z roli rodzica, poczucie alienacji i braku wsparcia w związku z podejmowanymi obowiązkami, poczucie braku kompetencji rodzicielskich oraz stres wynikający z nienormatywnych zachowań dziecka lub nastolatka. Nadmierne, chroniczne obciążenie emocjonalne i fizyczne u rodziców może prowadzić do wypalenia, z szeregiem symptomów wegetatywnych, a nawet objawami pogorszenia zdrowia psychicznego, głównie depresyjnymi.

Ważne społecznie jest zapobieganie występowania tego zjawiska, poprzez podejmowanie działań wspomagających wzajemne porozumienie w rodzinie. Ilość zachorowań na choroby psychiczne u dzieci i nastolatków systematycznie rośnie, ale rodzice ciągle czują się stygmatyzowani poprzez chorobę dziecka. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma wzajemnie powiązanymi zjawiskami: objawy depresji i innych przewlekłych zaburzeń psychicznych mogą zmieniać obraz istotnych obszarów relacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych u rodziców nastolatków, ale z drugiej strony towarzyszący adolescentom stres w relacjach i poczucie mniejszej skuteczności u ich rodziców podtrzymują objawy. Kumulacja niekorzystnych czynników w rozwoju i kluczowych relacjach zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju objawów psychopatologicznych u dziecka i poziom odczuwanego stresu u rodziców. Przeciwdziałanie rozwojowi kryzysów psychicznych u osób dorosłych wiąże się w sposób naturalny z rozwojem i rozbudowaniem poczucia kompetencji i strategii radzenia sobie ze stresem i z emocjami pojawiającymi się w sytuacjach kryzysowych, a także poznaniem i wdrażaniem w życie technik ułatwiających regulację emocji.

Działania prowadzone w ramach zadania mają dostarczyć im wiedzę, rozbudować zasoby i kompetencje, z którymi będą sobie skuteczniej radzić z trudnościami i wyzwaniami, co skutecznie zapobiega rozwojowi zaburzeń psychicznych.

Działania prowadzone w projekcie przewidują przygotowane materiałów edukacyjnych: webinarów, podcastów, artykułów edukacyjnych, które będą rozwijać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu emocjonalnego, poprawiać zdolności komunikowania się w sytuacjach trudnych, wynikających z wychowania dziecka przewlekle chorującego psychicznie (zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania).

Będą one publikowane na stronie internetowej projektu.

Materiały będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach i poprzez szerokie grono odbiorców, co wpłynie znacząco na utrwalenie rezultatów Projektu.

Zapraszamy do śledzenia projektu i czerpania wiedzy, którą przygotowano dla wszystkich, którzy borykają się ze stresem i innymi objawami emocjonalnym towarzyszącymi chorobie przewlekłej dziecka.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.