Znany lekarz icon Used as Znany lekarz icon for testimonials Facebook icon Used as facebook icon for testimonials Google icon Used as google icon for testimonials Quote icon Used as quote icon for testimonials Circle with plus inside Used as circle with plus inside for testimonials
Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

W Polityce prywatności zawarliśmy zasady, które stosujemy przetwarzając Państwa dane osobowe. Powyższe dane przetwarzamy zgodnie z prawem, zachowując najwyższe standardy tajemnicy zawodowej, czyniąc to jednocześnie w sposób rzetelny i przejrzysty. Zawsze zbieramy tylko niezbędne dane do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Naukowe Psychologii Klinicznej i Medycyny Behawioralnej, Ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

Cele i podstawy prawne danych

Dane osobowe przetwarzamy:

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa danych osobowych niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa tej zgody. W wypadku danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wykonywaniem umów, dane te przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi nasza Kancelaria współpracuje m.in.: współpracownikom i zewnętrznym dostawcom usług, w tym usług IT i usług księgowych. W zakresie wymaganym przepisami prawa możemy przekazywać Państwa dane osobowe organom administracji publicznej. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Państwa danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, to w każdym
momencie mogą Państwo tę zgodę cofnąć. Powyższe uprawnienia ulegają ograniczeniu w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez naszą Kancelarię mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Na stronie internetowej korzystamy z cookies funkcjonalnych oraz analitycznych. Cookies funkcjonalne służą do prawidłowego funkcjonowania strony. Cookies analityczne służą zebraniu statystycznej informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie. W celach analitycznych korzystamy z usługi Google Analytics. Każdy może zablokować cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Podstawą prawną korzystania z cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.