Znany lekarz icon Used as Znany lekarz icon for testimonials Facebook icon Used as facebook icon for testimonials Google icon Used as google icon for testimonials Quote icon Used as quote icon for testimonials Circle with plus inside Used as circle with plus inside for testimonials

Stres rodzicielski

Bycie rodzicem dostarcza wielu pozytywnych przeżyć i emocji, ale nierozerwalnie łączy się także ze stresem rodzicielskim, z którym rodzice radzą sobie dzięki swoim zasobom, wsparciu społecznemu i innym czynnikom osobowościowym i sytuacyjnym. W przypadku choroby psychicznej dziecka (depresji), może zdarzyć się jednak, że zasoby są zbyt małe w porównaniu z obciążeniami związanymi z rodzicielstwem dziecka chorego.

Na tej stronie znajdziesz informacje, jak radzić sobie ze stresem rodzicielskim w przypadku choroby psychicznej dziecka.

Zadanie: „Stres rodzicielski jako czynnik potęgujący ryzyko pojawienia się kryzysu psychicznego i zaburzeń psychicznych u dorosłych. Wsparcie rodziców dzieci chorujących psychicznie oraz podniesienie kompetencji rodzicielskiej jako profilaktyka osób dorosłych narażonych na kryzys psychiczny”.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Poznaj Fundację

Naszym celem jest dostarczanie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego.

Współczesność stawia przed nami wiele wyzwań. Jednym z nich jest zadbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.
Poznaj nas

Na utrzymanie zdrowia wpływ ma wiele czynników. Poznanie ich, zrozumienie i wdrożenie dobrych nawyków będzie przybliżało nas do utrzymania zdrowia i szczęścia na zadawalającym poziomie.

Nasze zdrowie zależy w dużej mierze od tego, jak się odżywiamy, ile śpimy, jak regulujemy emocje, ile aktywności fizycznej uprawiamy i jak wyglądają nasze relacje z innymi. Nad wszystkim trzeba pochylić się i pracować.

Dołącz do nas

Zapraszamy do zgłębiania wiedzy na temat stresu rodzicielskiego

Profilaktyka stresu rodzicielskiego jest kluczem do utrzymania dobrych relacji z dziećmi. Edukuj się, zrozum i wdrażaj zmiany, które pomogą Ci utrzymać zdrowie psychiczne.
Dołącz do nas
Baza wiedzy

Tutaj znajdziesz materiały na temat radzenia sobie ze stresem rodzicielskim.

Zobacz więcej
Zobacz więcej
Aktualności

Aktualności

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Pobierz

Dokumenty do pobrania.

Statut Fundacji

Tutaj znajdziesz nasze cele i sposoby działania

Pobierz plik